• دانلود زیرنویس فیلم Immanence 2022 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم Immanence 2022 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم Immanence 2022 فیلم جدید کارگردان Kerry Bellessa و Joshua Oram یکی از نویسندگان، تیمی که Amber Alert را به ما دادند، در یک قایق تاریک و متروک شروع می شود. همانطور که می شنویم تیم جستجو و نجات در حال جستجو برای خدمه هستند، می بینیم که یک چهره خاموش ظاهر می