• دانلود زیرنویس انیمیشن Fixies vs Krabots 2019 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس انیمیشن Fixies vs Krabots 2019 – بلو سابتایتل

    دانلود زیرنویس انیمیشن Fixies vs Krabots 2019 پروفسور یوجنیوس هم شغل و هم دوستی پنهانی خود با فیکسی ها را در خطر می بیند که اریکا، یار دانشگاهی اش، تهدید می کند که فاش می کند که یوجنیوس فقط او را از جایزه بزرگ دانشگاه در چاپ سه بعدی شکست داده است، زیرا فیکس ها